Fagkonferanse og workshop rus & psykisk helse

Fagkonferanse og workshop rus & psykisk helse


Tid


Sted


Pris

Påmelding fra kr 2950,-

RIO og Veien Tilbake har gleden av å invitere ansatte på rusfeltet til en spennende og utfordrende, lærerik og aktiv fagkonferanse.

Vi inviterer kommunehelsetjenestene, private og offentlige behandlingsinstitusjoner,  NAV,  Friomsorgen, bruker-  og interesseorganisasjoner,  til  en  to  dagers  fagkonferanse med workshop. Vi har en rekke foredragsholdere som vil presentere det de brenner for på sine fagfelt, og som vil belyse  nye  temaer  i rusdebatten.  

Noen  av  temaene  kan være kontroversielle for noen. Dette mener vi er for å bringe mer bredde og nye ideer inn på rusfeltet.


FOREDRAGSHOLDERE

SVERRE NESVÅG, PHD

Professor, registerleder og forskningsleder ved regionalt kompetanse- senter for rusmiddelforskning i Helse Vest. Han evaluerte Rusreform II og var medlem av det regjerings oppnevnte Rusreformutvalget.

 

KARI LOSSIUS 
Psykologspesialist og mangeårig klinikkleder ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun underviser og veileder studenter og en rekke institusjoner og studenter i terapeutisk arbeid. Hun er redaktør for den mest solgte håndboka på rusfeltet i Norge og medforfatter i mange andre bøker.

 

RUNAR TORGERSEN, PHD
Er førstestatsadvokat hos Riksadvokaten og ledet det regjeringsoppnevnte Rusreform- utvalget som utredet avkriminalisering i Norge. Han ledet også Straffeprosesslovutvalget.

 

HÅKON HOLST
Tidligere ekspedisjonsdeltager fra 2014, nå prosjektleder i Veien Tilbake og Road Safety.
Vil sammen med Petter Berggren presentere foredrag om «Ekspedisjon som metode».

 

MARTE BENTZEN, PHD
Førsteamanuensis ved Norges idrettshøyskole. En rød tråd i hennes undervisning og forskning omhandler helse- psykologi – hva skal til for å oppleve bedret motivasjon og trivsel. I de senere år har hun vært opptatt av fysisk aktivitet som en integrert del av behandling for personer med psykiske lidelser og rusavhengighet.

 

LOWAN STEWART
Har over 16 års klinisk erfaring som spesialist i akuttmedisin og Fellow ved American Academy of Emergency Medicine og har praktisert både i USA og Norge. Han var tidlig ute og brukte ketamin mot suicidalitet og depresjoner. Han er utdannet lege fra University of New Mexico School of Medicine, University of Texas at Austin og Oregon Health and Sciences University i Portland.

 

PETTER BERGGREN
Utdannet spesialpedagog og jobbet mange år som aktivitetsleder på Hassel fengsel og brukt fysisk aktivitet og naturen som metode i rehabiliteringen. 
Han har vært ekspedisjonsleder flere ganger på Veien Tilbake sine sykkelekspedisjoner.

 

MOSES DEGEYBE KUVOAME, PHD
Sosiolog/kriminolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han er daglig leder for CampCom og har jobbet mange år i Uteseksjonen. Kuvoame har spisskompetanse i rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant marginalisert gateorientert ungdom, særlig med etnisk minoritetsbakgrunn.Han ble tildelt Benjamin Hermansens Hederspris i 2006, var medlem i regjeringens Rusreform- utvalg og medlem av Levekårsutvalget.

 

DAGNY ADRIAENSSEN JOHANNESSEN
Sosionom og PhD-stipendiat for Blå Kors Øst. I sitt doktorgradsarbeid skriver hun om overganger mellom døgnbehandling og tiden etter, stigma og sosial integrering.

 

STÅLE BARRENG
Jobber til daglig med mental trening for spesialoperatører og har erfaring fra flere internasjonale konflikter.

 

TØNNES H. THOMSTAD
Styreleder i Veien Tilbake AS og har jobbet med lederutvikling og personutvikling i mange år. Bruker utfordringstrening som viktig pedagogisk verktøy.

 

LENE B. JAHRENGENE
Pårørende-ansvarlig i Veien Tilbake, utdannet coach og sorgterapeut. Driver selvhjelpsgrupper og en-til-en oppfølging.


Du kan laste ned program og informasjon om foredragsholderne her: RIO-VTbrosjyre30.07.pdf

Vi tar forbehold om endringer. 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Powered by: Bloc